Broadoak Natural Kitchen Doors

  Height

 • 115
 • 124
 • 135
 • 139
 • 175
 • 283
 • 300
 • 355
 • 450
 • 490
 • 570
 • 645
 • 700
 • 715
 • 774
 • 890
 • 895
 • 900
 • 954
 • 980
 • 1200
 • 1210
 • 1245
 • 1500
 • 1965
 • 2000
 • 2120
 • 2400
 • 3000
 • 3030

  Width

 • 28
 • 32
 • 36
 • 50
 • 58
 • 70
 • 85
 • 100
 • 115
 • 130
 • 147
 • 150
 • 180
 • 257
 • 297
 • 300
 • 313
 • 325
 • 336
 • 347
 • 370
 • 397
 • 447
 • 497
 • 597
 • 650
 • 797
 • 897
 • 997

115x597mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions115 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£14.15

139x297mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 297 (W) x 20 (D)

£9.25

139x397mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 397 (W) x 20 (D)

£12.06

139x447mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 447 (W) x 20 (D)

£12.65

139x497mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 497 (W) x 20 (D)

£14.62

139x597mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£17.19

139x797mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 797 (W) x 20 (D)

£22.90

139x897mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 897 (W) x 20 (D)

£27.43

139x997mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions139 (H) x 997 (W) x 20 (D)

£29.30

175x497mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions175 (H) x 497 (W) x 20 (D)

£16.23

175x597mm Broadoak Natural Drawer

Broadoak Natural DrawerDimensions175 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£19.25

283x497mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions283 (H) x 497 (W) x 20 (D)

£31.90

283x597mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions283 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£36.40

283x797mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions283 (H) x 797 (W) x 20 (D)

£44.11

283x897mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions283 (H) x 897 (W) x 20 (D)

£55.31

283x997mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions283 (H) x 997 (W) x 20 (D)

£60.75

355x297mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 297 (W) x 20 (D)

£26.71

355x497mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 497 (W) x 20 (D)

£36.40

355x597mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£41.48

355x797mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 797 (W) x 20 (D)

£52.63

355x897mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 897 (W) x 20 (D)

£57.86

355x997mm Broadoak Natural Pan Drawer

Broadoak Natural Pan DrawerDimensions355 (H) x 997 (W) x 20 (D)

£63.35

450x597mm Broadoak Natural Door

Broadoak Natural DoorDimensions450 (H) x 597 (W) x 20 (D)

£48.49

490x397mm Broadoak Natural Door

Broadoak Natural DoorDimensions490 (H) x 397 (W) x 20 (D)

£35.55